.: قطره دریاست اگر با دریاست .:. ور نه او قطره و دریا دریاست :.
 
رفتن به بالای صفحه